Beton i jego produkcja

Historia betonu jako materiału budowlanego sięga czasów starożytnych. Miejscem w którym beton powstał i się upowszechnił jest Asyria. Beton używany był też w starożytnym Rzymie. Wieki średnie zapomniały o betonie, ale powrócono do niego w XIX wieku – dziś beton jest podstawowym materiałem budowlanym. Do stworzenia betonu potrzebna jest mieszanka betonowa, którą poddaje się procesom mającym ją upłynnić, zagęścić i związać, aby uzyskać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie.

Mieszanka betonowa może mieć bardzo różny skład. Jej parametry dobiera się w laboratoriach badawczych, które posiada każdy producent betonu. W ramach przygotowywania odpowiedniej mieszanki manipuluje się parametrami cementu, ilością kruszywa grubego, piasku i innych domieszek, aby uzyskać beton zgodny z określonymi konstrukcyjnie parametrami wytrzymałościowymi. Właściwe wykonanie betonu jest gwarancją stabilności konstrukcji.

Domieszki do betonu używane w budownictwie mogą mieć różnorodne znacznie – mogą opóźniać proces wiązania betonu, przyspieszać go, napowietrzać beton, uszczelniać go. Ich wykorzystywanie zależne jest od tego, jaki beton chce się uzyskać. Bywa, że na potrzeby specjalistycznych konstrukcji lub nietypowych inwestycji trzeba zaprojektować i stworzyć nową formę betonu o nowych, konkretnych parametrach. Producenci betonu posiadający odpowiednią aparaturę laboratoryjną oraz urządzenia do produkcji betonu wysokiej jakości, są jednak w stanie na życzenie klienta stworzyć receptę teoretyczną oraz wyprodukować beton o oczekiwanych parametrach na życzenie klienta.

Obecnie, beton produkowany jest w wysoce skomputeryzowany sposób. Nowoczesne węzły betoniarskie automatycznie sterują wagą i nasyceniem mieszanki kruszywami, a za pomocą systemu komputerowego można dokładnie i w prosty sposób zmieniać parametry betonu. Komputerowa produkcja betonu zapewnia bezpieczeństwo mieszkanki i pewność, że wszystko zostało przeprowadzone właściwie a wyprodukowany beton jest dobrej jakości. Węzły betoniarskie wyposażone w komputerowe systemy zarządzania produkcją zapewniają tez właściwe próbkowanie – czyli pomiar tego czy już wyprodukowany beton spełnia oczekiwane normy i ma te właściwości, których oczekiwał klient zakładu betoniarskiego.