biuro nieruchomości (3)Zakładanie biura nieruchomości
Biuro nieruchomości świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pomiędzy kupującymi oraz sprzedającymi. Może być prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki. Warto pamiętać o tym, że wybierając jako formę działalności jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną w celu rejestracji firmy, należy udać się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Natomiast decydując się na spółkę prawa handlowego, należy dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest prowadzony przez sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę spółki. Inną ważna kwestią jest fakt, iż zgodnie z przepisami każde biuro nieruchomości zobowiązane jest do ewidencjonowania swojej sprzedaży na kasie fiskalnej w przypadku świadczenia usług dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie trzeba już od pierwszego dnia istnienia firmy kupować kasy fiskalnej, jednak po przekroczeniu ustalonego limitu, który wynosi 20 tys. zł, jest to konieczne.