Choroba alkoholowa jest niezwykle poważnym problemem współczesnego społeczeństwa. Mówi się, że aby alkoholik zdecydował się na podjęcie leczenia musi sięgnąć dna, aby następnie móc się od niego odbić. Nie jest to stwierdzenie bezpodstawne. Do podjęcia decyzji o leczeniu alkoholizmu niezbędna jest bowiem świadomość tego problemu.  Aby stać się świadomym, że spożywanie alkoholu faktycznie przestało być przez nas kontrolowane oraz w znaczny sposób wpływa na jakość naszego życia, niejednokrotnie trzeba doznać pewnego rodzaju szoku. Dlatego też wiele osób uświadamia sobie swój problem dopiero w momencie gdy z powodu nadużywania alkoholu straci pracę, wyląduje w szpitalu, straci kogoś bliskiego czy też zostanie bez dachu nad głową. Oczywiście siła takiego wydarzenia, które przyczyni się do uświadomienia sobie problemu, jest różna u poszczególnych osób. Dla jednej osoby wystarczającym szokiem będzie to że z powodu upicia straci przytomność, dla innej osoby będzie to dopiero utrata domu. Takie wydarzenie jest jednak niezbędne do uświadomienia sobie swojej choroby.