Prawdziwe migreny okresowe, te, które występują wyłącznie podczas menstruacji, występują rzadko i można im skutecznie zapobiegać. Napady mają wtedy miejsce przy każdej miesiączce: na dzień lub dwa przed nią, w dniu jej wystąpienia, w j ej trakcie lub pod koniec – ale zawsze w tym samym, powtarzającym się stale momencie u danej pacjentki. Jeśli cykle są regularne, to z góry wiadomo, kiedy roz-pocznie się atak migreny. Wywołuje go spadek poziomu estradiolu pod koniec cyklu. Jest więc działaniem

logicznym podawanie estradiolu 48 godzin przed prze-widywanymi napadami w ciągu 8-10 kolejnych dni. Hormon ten jest inaktywowany przez wątrobę i dlatego nieskuteczny przy podawaniu doustnym. Stosowany jest w postaci żelu, wsmarowywanego w skórę (oes- trogel), lub w formie podawanej podskórnie, o działaniu opóźnionym (estraderm TTS), podawanej co 3-4 dni.

Takie leczenie wymaga jednak wizyty u ginekologa i poddawaniu się co dwa lata kontroli. Jeżeli daje ono dobre wyniki, może być kontynuowane przez długi czas. Podkreślmy wszakże raz jeszcze, że estradiol po-maga jedynie w przypadkach migren menstruacyj-nych, a nie wtedy, gdy miesiączka jest jedną z wielu przyczyn napadów.