Nie każde dziecko rozwija się w sposób prawidłowy. Liczne sygnały możemy już dostrzec we wczesnym niemowlęctwem. Autyzm dotyka coraz większej ilości dzieci, przeważnie chłopców. Zaburzenie to diagnozuje się zwykle do 3 roku życia. Dlatego tak ważne jest wczesne dostrzeżenie symptomów. Im wcześniej dziecko uzyska pomoc tym większa szansa na poprawę i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzieci z autyzmem terapia różnią się od swoich rówieśników, gdyż mają problemy z przystosowaniem się do warunków panujących w świecie. Reagują zupełnie inaczej na wszelkie bodźce odbierane z zewnątrz. Jednak odpowiednie leczenie może przynieść naprawdę pozytywne skutki. Najmłodsi dotknięci autyzmem obecnie mogą uczyć się wyłącznie w klasach integracyjnych, gdzie ilość uczniów jest ograniczona. Wszelka pomoc w ich wychowaniu może skutkować dużym sukcesem w życiu dorosłym w przypadku dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. Rodzice powinni bacznie przyglądać się swoim pociechom, gdyż są pierwszymi osobami, które mogą wykryć objawy.