Karbenicylina (Carbenicillin, Pyopen, Geopen) jest. nietrwała w środowisku kwaśnym i dlatego jest podawana wyłącznie pozajelitowe. W 53% wiąże się z białkami krwi, a okres półtrwania wynosi 90 min. Wydalana jest głównie przez nerki, osiągając w moczu stężenie 5—8-krotne większe niż we krwi. Stosowana jest przede wszystkim w zakażeniach Pseudomonas aeruginosa i innymi szczepami pałeczek Gram-ujemnych układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, w zapaleniu opon móz-gowo-rdzeniowych, w zakażeniach pooperacyjnych. W uzasadnionych rozpoznaniem bakteriologicznym i klinicznym przypadkach kojarzymy karbenicylinę z niektórymi antybiotykami aminoglikozydowymi, np. z gentamycyną i tobramycyną. Przeciwwskazania są takie jak dla innych penicylin, ponadto karbenicyliny nie należy podawać w ciąży. Do najczęstszych objawów niepożądanych należą podrażnienie i ból w miejscu wstrzyknięcia. Przy stosowaniu karbenicyliny w dużych dawkach (powyżej 20—30 g/24 h) może wystąpić trombocytopenia i zaburzenia układu krzepnięcia krwi. Dawkowanie. Domięśniowo 2,0 g co 6 h; dożylnie w ciężkich zakażeniach 5 g co 6 h; w posocznicach jest podawana we wlewie kroplowym w przeciętnej dawce 20—40 g/24 h.