Klofibrat (Clofibrate, Clofibrat, Atromid S) zmniejsza stężenie triglicerydów, a w mniejszym stopniu cholesterolu wskutek hamowania ich syntezy i przyśpieszania metabolizmu. Mechanizm działania jest pośredni — polega na wypieraniu hormonów tarczycy z ich połączeń z białkami oraz zakłóceniu transportu kwasów tłuszczowych na tej samej zasadzie. Uwolnione hormony tarczycy powodują przyśpieszony metabolizm steroidów w wątrobie, niedobór kwasów tłuszczowych w miejscu syntezy, mniejsze tworzenie triglicerydów. Według nowych badań podstawowe znaczenie ma hamowanie transportu triglicerydów z wątroby do osocza. Działanie niepożądane. Klofibrat może wypierać także niektóre leki z ich połączeń z białkami, zwiększając tym samym stężenie aktywnej wolnej frakcji. Miedzy innymi w czasie leczenia klofibratem zwiększa się wrażliwość na działanie pochodnych hydroksykumaryny. Może to wymagać odpowiedniej zmiany dawki. Klofibrat podaje się w dawce 250—500 mg 3 razy dziennie przez kilka tygodni do kilku miesięcy.