Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym to jedno z badań prfilatycznych, które umożliwia wykrycie zmian przednowotworowych już we wczesnym stadium,. Dzięki temu pacjent ma większe szanse na wyleczenie. Należy pamiętać o tym, że tego rodzaju rak jest szczególnie niebezpieczny, gdyż ukrywa się przez większość czasu, nie dając wyraźnych objawów. jeśli więc trafimy do lekarza już z zaawansowanym rakiem jelita grubego, to nasz organizm zazwyczaj jest już mocno wyniszczony i trudno jest walczyć z nim. Dlatego też warto zgłosić się do lekarza w celu przeprowadzenia badań profilaktycznym, jakim jest kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym, już przy zaobserwowaniu pierwszych niepokojących zmian. Należą do nich krwawienie z odbytu, krew w kale, zmian rytmu wypróżnień, zaparcia, długo utrzymujące się bóle brzucha, nudności i wymioty. Jeśli cierpimy na anemię oraz straciliśmy nagle sporo kilogramów, to również powinna zapalić nam się lampka ostrzegawcza w głowie. Do badań diagnostycznych w przypadku podejrzenia raka jelita grubego zalicza się badanie per rectum, test na krew utajoną, wlew kontrastowy, a także zlecana jest kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym. Znacznie rzadziej przeprowadza się anoskopię, czyli badanie odbytu oraz końca odbytnicy czy też badanie nazywane retroskopią, które dotyczy badania odbytnicy.