Rehabilitacja dziecka autystycznego

Autyzm jest całościowym zaburzeniem, którego objawy można zaobserwować do 3 roku życia dziecka.

Charakteryzuje się m.in. niewłaściwym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego, trudnościami w budowaniu relacji interpersonalnych a także problemem w wyrażaniu uczuć.

Dodatkowo dzieci dotknięte autyzmem charakteryzują się zwiększoną agresją.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki terapie dziecka autystycznego zawsze należy przeprowadzać kompleksowo z uwzględnieniem chociażby wsparcia psychologicznego.

Poniżej prezentujemy na czym polega rehabilitacja dzieci z autyzmem.

Fizjoterapeuta dokonując rehabilitacji dziecka z autyzmem, skupia się na ćwiczeniu zmysłów. Bardzo trafnie metody ćwiczeń opracowała fizjoterapeutka Weronika Scherborne. W ich ramach znane są następujące metody pracy z takim dzieckiem.

Są to ćwiczenia rozwijające świadomość, ćwiczenia ułatwiające kontakt i współdziałanie z inną osobą.

Stosuje się także ćwiczenia wzmacniające pewność siebie oraz ułatwiających relaks (tzw. ćwiczenia relaksacyjne).

Jak więc widzimy całościowa rehabilitacja dzieci z autyzmem, jest bardzo ważna.