Ponieważ technologia w obrębie chirurgii plastycznej jest zaawansowana, lekarze chirurdzy posiadają wiele narzędzi i aparatów umożliwiających wykonanie szeregu, nawet bardziej skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. Cała procedura nie trwa długo, jednak obowiązkowo pacjent musi zgłosić się na wizytę kwalifikująca go do wszelkich zmian wykonanych za pomocą skalpela. Klient kliniki powinien na rozmowie określić swój stan zdrowia, przedstawić wyniki badań morfologicznych, jak również odstawić leki z zawartością salicylanów, które są głównym składnikiem chociażby polopiryny. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, a stan zdrowia pacjenta jest na tyle dobry, że bez problemu lekarz będzie mógł wykonać operację, wtenczas zostaje ustalony termin operacji, a klient kliniki otrzymuje wskazówki dotyczące przygotowania przed operacją. Jest to istotna kwestia, która umożliwia podjęcie kolejnych działań. Chirurg informuje pacjenta o przeciwwskazaniach, jak również problemach, które nie muszą ale mogą wyniknąć podczas zabiegu.