Blokery kanału wapniowego

0
785

Niektóre z nich są bardzo skuteczne nawet w ma-łych ilościach. Wśród nich najczęściej używanym i naj-bardziej skutecznym jest sibelium, niegdyś wprowa-dzony jako lek przeciwko bólom głowy. Używa się też leków takich jak: isoptin, adalat i nifedypiny.

Mechanizm działania tych leków nie został jednak w pełni rozpoznany. Wydaje się, że zapobiegają one skurczom tętnic, powodowanym przez włókna mięś-niowe, znajdujące się w ich ścianach i w ten sposób nie dopuszczają do niedotlenienia mózgu.

Inne leki zapobiegawcze. Lekarstwa, o których już mówiliśmy, są najsku-teczniejsze i dlatego najczęściej używane. Gdy inne metody zawodzą, w zapobiegawczym leczeniu migreny stosowane są w małych dawkach także niektóre środki przeciw padaczce, takie jak rivotril i depakine.

Anglosasi stosują często catapressan, przeznaczony do leczenia nadciśnienia tętniczego. Niezaprzeczalny wpływ na migrenę maj ą lekarstwa neuroleptyczne – to znaczy zmniejszające pobudliwość nerwów (a zwłaszcza: vesadol, diapridal i nozinan. Zespół włoskich lekarzy proponuje obniżanie (u szczególnie wrażliwych pacjentów) podatności na dzia-łanie histaminy przy pomocy leków antyhistamino- wych.

Warto wiedzieć, że co roku pojawiają się nowe le-karstwa przeciw migrenie – i nie jest możliwe wszy-stkie je tutaj wymienić. Wspomnijmy tu może jeszcze tylko o najnowszym – noszącym nazwę vidora, o do-wiedzionej skuteczności.