Bazofile (BASO)

Bazofile zaliczają się do krwinek białych. Ich zadaniem jest atakowanie i niszczenie obcych komórek w organizmie, ale też komórek własnego organizmu, które są chorobowo zmienione.
BASO prawidłowy poziom.

Norma procentowa bazofili wynosi od 0 do 3 % wszystkich krwinek białych.
Podwyższony poziom bazofili.

Jeżeli nagle odnotowuje się w badaniach wzrost BASO oznacza to, że organizm walczy z komórkami chorobowymi. Możemy wtedy podejrzewać choroby hematologiczne, takie jak białaczka szpikowa o przebiegu ostrym, czy czerwienica prawdziwa. Ponadto przyczyną wzrostu ilości bazofili może być gruźlica lub choroba Leśniowskiego – Crohna. Innymi chorobami, którym towarzyszy podwyższony poziom BASO są: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, niedoczynność tarczycy, zapalenie przewodu pokarmowego. Po przebytej infekcji także jeszcze przez jakiś czas utrzymuje się podniesiony poziom tych krwinek.
Bazofile poniżej normy.

Zbyt niski poziom BASO jest praktycznie niemożliwy do zbadania, ponieważ norma zaczyna się od 0%. Generalnie taki stan zdarza się po leczeniu sterydami lub napromieniowaniu rtg. Może też towarzyszyć sytuacjom, kiedy organizm jest narażony na duży stres oraz kiedy pacjent choruje na nadczynność tarczycy.