Po wielu operacjach plastycznych niezbędne jest przeprowadzenie rekonwalescencji. W przypadku mniej skomplikowanych zabiegów dojście do normalnego stanu po takim zabiegów nie trwa, zbyt długo. Natomiast w przypadku poważnych operacji rekonwalescencja może trwać nawet kilka tygodni. W przypadku operacji plastycznych znacznie dłuższy okres rekonwalescencji pojawia się w przypadku operacji powiększania biustu. Przy takich operacjach bardzo ważne jest, by zdawać sobie sprawę, że ból odczuwany może być przez długi okres czasu, czyli nawet kilkanaście dni. Na taki ból trzeba się przygotować psychicznie, co wymaga kontaktów z psychologami. Ważne jest również branie pod uwagę, że nie zawsze efekt po operacji plastycznej będzie dokładnie taki sam, jak oczekiwany. Wynika to między innymi z faktu, że estetyczne walory uzyskane po operacji mogą wyglądać inaczej, niż różnego rodzaju opisy czy obrazki. Warto to brać pod uwagę zanim podejmie się decyzję o tych bardziej skomplikowanych operacjach plastycznych.